FI SE EN
Frontpage  | Tourism  | Services index
Busstidtabeller
Tidtabeller för färjor och båtar
Sevärdheter
Klättring


Sevärdheter

ENSKÄRS FYR

Till Enskär och dess fyr tar man sig med antingen egen båt eller en kryssningsbåt. Holmen har en gästbrygga och under sommaren går kryssningstrafik från Gustavs och Nystad. För guidning och annan verksamhet svarar Pekka Alho, tfn 0400-829 074 eller pekka.alho@vakka-suomi.com. Förfrågningar om utflykter kan riktas till Gustavs kommun eller turistinformationen i Nystad.

Se även:
Kustavin Meriristeilyt
Nermec
Marival

 

JEREMIAS GROTTOR

På Kivimaa nära kommunens centrum ligger ett område som är präglat av mäktiga stenblock och klippor, där man med lite god vilja kan hitta flera grottliknande hålrum.

MIDSOMMARSTÄNGER

Majstänger har krönt Gustavsbornas midsommarfirande i byarna i södra och norra Vartsala och semesterbyn Lomavalkama, där traditionen med majstång gjorde insteg på 1970-talet. Majstängerna pyntas och reses på midsommarafton för att stå kvar och invänta nästa midsommar, då de tas ner och pyntas om.

KATANPÄÄ FÄSTNING

Fästningen Katanpää ligger på en holme som hör till Lypertö by i Gustavs kommun. Man kan bekanta sig med Katanpää genom att ta egen båt eller åka på en av de utflykter som lokala företagare och föreningar arrangerar. Den bästa inblicken i holmen och dess hemligheter får man på rundturer med guide.

Se even:
Nermec Oy
Kustavin Meriristeilyt Oy

 

KYRKRUTTEN

Se Karta och presentation av Kyrkrutten

 

GUSTAVS KYRKA

Havet är allestädes närvarande i Gustavs, också i kyrkan. De vackra votivskeppen vittnar om den tacksamhet som gångna tiders sjöbjörnar visat sin församling. Votivskeppen Concordia, Religio och Constantia är från 1800-talet.

MUSEET

Se:
Gustavs hembygdsmuseum
Skärgården museer

VILLA HORNBORG

Man får bekanta sig med denna villa på utflykter, som kommunens turistinformation ger närmare upplysningar om. Se: Sarvilinna

VARTSALA FÄRJA

Vartsala färja är Finlands största vajerfärja.

VOLTER KILPIS MINNESSTEN

Författaren Volter Kilpi föddes i Gustavs 1874. På gårdsplanen till Laupus gård står en minnessten över honom, rest av Volter Kilpi-sällskapet. Volter Kilpi-veckan är ett litteraturevenemang som återkommer varje år i slutet av juli.